So sánh sản phẩm
Loading...
Số 3, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An
Hội Viên
Ngày đăng: 16:13:33 25-09-2017

Form đăng ký


 

               Theo điều lệ, CLB có các thành viên là pháp nhân và thể nhân, tự nguyện, tán thành tôn chỉ mục đích, tuân thủ Điều lệ, không bị luật pháp hạn chế, đạt tiêu chuẩn và được CLB công nhận, hoàn thành tốt các hoạt động tham gia dưới danh nghĩa Thành viên chính thức.

                Đăng ký gia nhập CLB nếu có ít nhất một thành viên CLB giới thiệu và bảo đảm sẽ giúp thủ tục kết nạp được tiến hành nhanh hơn. Ứng viên đăng ký trực tuyến theo mẫu của CLB. Ban Thư ký có trách nhiệm kiểm tra thông tin do ứng viên cung cấp và báo cáo cho BCH phê duyệt. Quyết định kết nạp (hay từ chối) sẽ được gửi lại cho ứng viên qua email trong thời hạn 1 tuần. 
Tags:
X

CÂU LẠC BỘ BÁO CHÍ - NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

Hỗ trợ online