So sánh sản phẩm
Loading...
Số 3, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An

Thanh Hải - P.Chủ tịch CLB


* Đ/c Thanh Hải:
- Sinh ngày 01/5/1957
- Thường trú:......
- Điện thoại: 0913360109
- Facebook.com/thanhhai.nsna
- Email: thanhhai@anhbaochinghean.vn
----------------------------------------------------
* Các tác phẩm tiểu biểu:

 


X

CÂU LẠC BỘ BÁO CHÍ - NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

Hỗ trợ online