So sánh sản phẩm
Loading...
Số 3, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An

Trần Duy Ngoãn - Cố vấn CLB


* Đ/c Trần Duy Ngoãn
- Năm sinh: 1953
- Địa chỉ thường trú: Hưng Bình, TP.Vinh
- Điện thoại: 0913567362
- Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An
- Nơi công tác: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, số 03 Lê Nin, TP.Vinh
----------------------------------------------------------
* Tác phẩm tiêu biểu:
 


X

CÂU LẠC BỘ BÁO CHÍ - NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

Hỗ trợ online